Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Маріупольської міської ради Донецької області"

 

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування будується на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості школярів. У школі існує учнівська організація  шкільний  Центр  «Лідер».

Розроблено Положення про учнівську раду, в якому відображені права і обов'язки учасників учнівського самоврядування, визначено основні функції органів самоврядування в школі та в класних колективах. Учнівська рада працює згідно з:

 

У розробці шкільних програм брали активну участь представники органів учнівського самоврядування. Етапи пізнавально-розвиваючої гри «Стежками доброти» визначаються на засіданні учнівської ради школи.

Розроблено та затверджено на загальних зборах (вищий орган самоврядування) структуру учнівського самоврядування.

Структура учнівського самоврядування ЗОШ №10

 

Загальні збори скликаються 1 раз на рік. На них підбиваються підсумки роботи органів учнівського самоврядування, обирається новий склад Центру  «Лідер», затверджуються основні напрямки роботи на рік, заходи. Один раз на місяць проводяться засідання учнівської ради, секторів.

Керівники секторів є організаторами та активними учасниками виховних заходів, які проводяться в школі.  Робота з молодшими школярами організується в межах пізнавально-розвиваючої гри «Стежками доброти», напрямки якої протягом року відповідають загальній системі виховної роботи в школі.

Наказом по школі «Про організацію виховної роботи» призначено кураторів різних напрямків виховної роботи з числа педагогічних працівників школи. Взаємини членів учнівського та педагогічного колективів побудовані на довірі, співробітництві. Вчителі-куратори є радниками, їх побажання можуть бути прийнятими до уваги радою і розглянуті на його засіданнях. Куратори допомагають у роботі секторів, у вирішенні проблем, активізують і спрямовують їх роботу.

Про позитивний досвід роботи з розвитку учнівського самоврядування свідчить участь учнів школи в різноманітних заходах обласного та міського рівня